V DOBRIH ROKAH

60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije

Občasna razstava, na ogled od 29. novembra 2018 do 29. maja 2019 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova
P
odaljšano do 22. septembra 2019.
 
Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije je najstarejša organizacijska enota za konservatorsko-restavratorsko obdelavo muzejskega gradiva v Sloveniji. V njegovem okviru so se oblikovali temelji sodobnega muzejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem, njegovo delovanje pa je ključnega pomena za fizično ohranjanje premične kulturne dediščine od prazgodovine do sodobnosti.

Delo muzejskih konservatorjev-restavratorjev je širši javnosti precej neznano. Z razstavo ob 60-letnici oddelka predstavljamo bogato zgodovino konserviranja-restavriranja muzejskega gradiva in tudi kritično ovrednotenje nekaterih preteklih posegov.
 

Laboratorij za konservacijo je bil ustanovljen leta 1958 in se leta 1959 preimenoval v Oddelek za konservacijo, sicer pa njegova tradicija v najstarejši muzejski inštituciji sega v leto 1880, ko je bil za prvega preparatorja imenovan Ferdinand Schulz. Danes je na oddelku zaposlenih deset sodelavcev, ki so specializirani za posamezne materiale arheološkega in kulturnozgodovinskega porekla.

Na razstavi si lahko ogledamo več kot 100 predmetov iz različnih zgodovinskih obdobij – od najstarejših iz 5. stoletja pr. n. št. do sodobnih iz osemdesetih let preteklega stoletja. Predstavljena so glavna področja delovanja konservatorjev-restavratorjev Narodnega muzeja Slovenije: arheološka kovina, arheološko steklo, numizmatika, kulturnozgodovinska kovina, orožje, keramika in porcelan, pohištvo, polikromirana plastika, slike, sestavljeni materiali in umetne mase. Poleg teh predstavljamo tudi področji kopistike in eksperimentalne arheologije ter naravoslovne raziskave in preventivno konserviranje.
 
Vabimo vas na VIRTUALNI SPREHOD PO RAZSTAVI! Avtor 3D predstavitve je Boštjan Burger.
 
Prireditve ob razstavi
 
Vodeni ogledi razstave
Predavanja

Delavnici za družine

Odgovorna urednica: Nataša Nemeček
Uredniški odbor: Eva Menart, Irma Langus Hribar, Tomaž Lazar, Ana Motnikar, Irena Kralj Cigic
Tehnična redakcija: Eva Menart
Pisci besedil: Nataša Nemeček, Janja Slabe, Sonja Perovšek, Anita Virag, Gorazd Lemajič, Irma Langus Hribar, Igor Ravbar, Damjan Jesenovec, Miran Pflaum, Eva Menart
 
2018, 22 x 28,5 cm, 213 str., ISBN 978-961-6981-34-7, cena: 20 €.