Služba za premično dediščino in muzeje

Kontakt

Za vse informacije v zvezi z delovanjem Službe za premično dediščino in muzeje se obrnite na:

  • dr. Marjeta Mikuž, tel.: +386 1 24 14 416; e-pošta: marjeta.mikuz[@]nms.si

Naloge Službe za premično dediščino in muzeje (po zakonu ZVKD-1)

Več ...

Področja delovanja in odgovornosti Službe

  • Koordinacija med Ministrstvom za kulturo in slovenskimi muzeji.
  • Profesionalizacija in standardizacija muzejskega dela.
  • Analiza stanja v slovenskih muzejih.
  • Daljnovidna strategija razvoja muzejske politike, varstva premične in žive kulturne dediščine.
  • Koordinacija sofinanciranja muzejev z namenom doseči odmevne skupne muzejske projekte in njihova predstavitev v javnosti.
  • Spodbujanje vseh nivojev izobraževanja tako profesionalnih profilov kot uporabnikov storitev.
  • Dvigovanje zavesti s področja muzejskega dela v širši javnosti.
  • Služba si bo prizadevala za usklajevanje mednarodnega sodelovanja in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami na visoko profesionalnem nivoju.

Aktivnosti

Program Vodenje muzejev / Museum Leadership Programme

Evalvacija slovenskih muzejev in galerij (2009)

Služba za premično dediščino in muzeje

logo-sluzbaSlužba za premično dediščino in muzeje je bila ustanovljena z namenom doseči dolgoročne in kvalitetne strategije razvoja slovenskih muzejev, da bi svojim obiskovalcem lahko ponudili najboljšo javno kvaliteto in evropske dimenzije svojega delovanja. Služba je profesionalni vezni člen med financerjem in izvajalci javne službe v slovenskih muzejih. Služba ima svoj sedež v Narodnem muzeju Slovenije in jo financira Ministrstvo za kulturo RS.