NAJSTAREJŠA OHRANJENA ČIPKA NA SLOVENSKEM

Od 18. do 30. junija 2016 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova
 
Najstarejšo ohranjeno čipka pri nas smo poimenovali »Valvasorjeva« čipka. Najdena je bila v grobnici Janeza Vajkarda Valvasorja, kamor so jo najverjetneje pridali ob njegovi smrti leta 1693.
 
Žal ni mogoče ugotoviti, kakšnemu namenu je služila. Takratna moda je sicer tudi moškim dopuščala nošnjo čipk, zato je bila morda del katerega izmed Valvasorjevih oblačil.
 
Polihistor Janez Vajkard Valvasor v svojem delu Slava vojvodine Kranjske (1689) govori tudi o čipkah pri nas. Da so ga čipke zelo zanimale, kažejo tudi vzorci čipk (predloge za šivane čipke) v njegovi grafični zbirki Iconotheca Valvasoriana.
 
Krhka svilena čipka je bila najverjetneje izdelana v Belgiji. Obarvana je bila v črno, prav barvilo pa je ohranilo čipko do današnjih dni, saj je delovalo kot fungicid.
 
Najstarejšo čipko hrani Arhiv Republike Slovenije: ob osamosvojitvi državnega arhiva so namreč čipko, ki je bila takrat shranjena v ovojnici, po naključju skupaj z drugim arhivskim gradivom predali Arhivu RS. V okviru raziskovanja tehnik klekljanja ohranjenih artefaktov v Sloveniji so v Idriji leta 2010 izdelali njeno repliko.
 
Zaradi krhkosti bo najstarejša čipka razstavljena samo nekaj dni. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dogodek ob razstavi:
 
V času 17. svetovnega čipkarskega kongresa – OIDFA (Ljubljana, 24.– 26. junij 2016) so v sodelujočih muzejih na ogled razstave:
  • ČIPKAste vezi (Slovenski etnografski muzej, 22. 6.–15. 9. 2016)
  • Čipka (MGML, Mestni muzej Ljubljana, 16. 6.–2. 10. 2016)
  • Najstarejša ohranjena čipka na Slovenskem (Narodni muzej Slovenije, 18.–30. junij 2016)