Books

Praznična ponudba v muzejski trgovini

There are no translations available.

Do konca decembra 2017, Narodni muzej Slovenije na Muzejski  

Božiček in dedek Mraz letos kupujeta pri nas!
V muzejski trgovini vas čakajo lična darila po prazničnih cenah.

Read more...

EXHIBITION CATALOGUES

In the past few decades, the National Museum has organized a series of exhibitions primarily focusing on the material from its own collections, although material from other museums in Slovenia has also been included. All these exhibitions have been accompanied by richly illustrated catalogues.


Katalog-naslovnica1UMETNOST IZ TOVARNE – KERAMIKA DEKOR
FACTORY-MADE ART – DECOR CERAMICS


Uredila Mateja Kos
2012, 23 x 30 cm, 79 str., 117 barvnih fotografij, ISBN 978-961-6169-77-6
Cena: 18,00 EUR

Katalog je izšel ob razstavi Umetnost iz tovarne – keramika Dekor.
Preberi več ...

Kazalo
Contents


Barbara Ravnik
Uvodna beseda
Preface

Breda Ilich Klančnik
Kako kultivirano je bilo »likovno polje« slovenske umetnosti v tridesetih letih 20. stoletja
How cultivated was Slovenia’s visual art field in the 1930s

Mateja Kos
Slovenska in evropska keramika
Slovene and Central-European ceramics

Nadja Zgonik
Umetniške osebnosti tovarne za fino keramiko Dekor
Artistic personalities at the Dekor Fine Ceramic Factory

Bogo Zupančič
Zgodovina tovarne Dekor in vloga njenih izdelkov pri opremi meščanskih stanovanj
The Dekor Factory and the role of its products in furnishing middle-class homes

Katalog razstavljenih predmetov
Catalogue

Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.

 
Read more...

EDUCATIONAL MATERIAL

Ziva-naslovnica1ŽIVA IZ MUZEJA: Živa in praBled
Besedilo: Žiga X. Gombač
Ilustrator: Ivan Mitrevski
Cena: 9,99 EUR

Živa iz muzeja je knjižna zbirka za osnovnošolce. Živine knjige bodo skozi barvit tekst in številne ilustracije mladim na zabaven, a poučen način predstavljale izbrane trenutke slovenske zgodovine.

Prva knjiga nosi naslov Živa in praBled ter odgovarja na vprašanja, kdo so bili bronastodobni prebivalci ob jezeru, kakšen je bil njihov vsakdan, navade in kdo je krojil njihovo usodo. V zgodbi ima veliko vlogo tudi nedavno odkrit zlati našivek.
Preberi več ...

Nad Bledom je grad in v gradu muzej. In v tem sicer tihem muzeju včasih tudi na ves glas vpijejo. Na primer takrat, ko ob Blejskem jezeru najdejo izjemno pomemben in še bolj vreden zlat predmet. Tega so prinesli k Živini mami, ki ga je v splošni zmedi pozabila na svoji mizi. Živa, ki je bila ravno tedaj pri njej na obisku, si ni mogla pomagati, da ga ne bi pogledala od blizu.
Verjeli ali ne, najstarejši zlat predmet iz Slovenije jo natanko v tej knjigi odnese daleč nazaj v prazgodovino.

Read more...

SOURCES - PUBLICATIONS ABOUT THE SLOVENE MATHERIAL CULTURE

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V njej predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej, osredotočili pa se bomo tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. V pripravi so dela, ki obravnavajo medalje in medaljone, sakralni tekstil, beloprstena keramika in zbirka srednjeveškega stekla v Narodnem muzeju Slovenije.
 

naslovka10. Zbirka slik Narodnega Muzeja Slovenije
Jasna Horvat in Mateja Kos
2011, 16,7 x 23,4 cm, 287 strani, ISBN 978-961-6169-75-2
Cena: 30 €

Predstavitev zbirke slik Narodnega muzeja Slovenije je objava fonda. Objavljeno gradivo je kot vir namreč namenjeno nadaljnjemu preučevanju, saj prinaša predvsem podatke, ki so že skoraj sto devetdeset let razdrobljeni v različnih arhivih in posameznih sklopih, predvsem pa predstavlja slike, ki so bile desetletja skrite v depojih.

Preberi več ...

Jan Amos Komensky je v leta 1658 izdani enciklopediji Orbis pictus zapisal, da slike razveseljujejo oko in krasijo sobe. Njegova opredelitev zelo ustrezno označuje zbirko slik Narodnega muzeja Slovenije. Ta ima namreč poleg estetskega in umetniškega predvsem  zgodovinski pomen. Poleg tega zbirka sloni še na enem interpretativnem nivoju: vsa dela so bili nekoč sestavni deli bivališč, skupaj z ostalo opremo ubrana v celoto. Ponujajo tudi možnost za študij stanovanjske opreme, okusa in mode preteklih obdobij. 
Velik del zbirke – ta obsega časovno obdobje od 16. do sredine 20. stoletja - sestavljajo portreti za slovenski prostor pomembnih mož in žena, predstavnikov posameznih plemiških in meščanskih družin ter portreti drugih oseb, ki so v preteklosti živele na naših tleh. V njej najdemo slike vladarjev, plemičev, cerkvenih dostojanstvenikov, pesnikov, pisateljev, narodnih prebuditeljev, gospodarstvenikov, znanstvenikov in drugih.

This publication comprises a presentation of the almost complete body of paintings in the holdings of the National Museum of Slovenia. It does not aim to be an art historical study or an interpretation of the works of art; rather it is principally intended to be a scholarly source for further examination and study, since it brings together in one place data that has been scattered in various archives under different classification systems for almost 190 years, and above all, reproduces paintings that had lain hidden in storerooms for decades.
What does the National Museum of Slovenia’s collection of paintings comprise today? A very fitting description of it can be found in Jan Amos Komensky’s article “Paintings Delight the Eye and Adorn Rooms” in his 1658 “encyclopedia” Orbis pictus. In addition to its aesthetic and artistic significance, the collection is primarily of historical importance. It has yet another interpretive dimension: all the works included in it had been part of households at one time, integrated with other furnishings. Thus the works provide an opportunity to study household furnishing and décor – the tastes and the fashions of past periods.
A large part of the collection, spanning the period from the 16th through the mid-20th centuries, is comprised of portraits of distinguished men and women, representatives of the nobility and well-to-do bourgeois families, and other notable figures who lived on Slovenian territory at some point. Thus we can find paintings of heads of state, noblemen, church dignitaries, poets, writers, patriots, industrialists and businessmen, scientists and scholars, children, and others.

Kazalo
 • Mateja Kos: Zbirka slik v Narodnem muzeju Slovenije
 • Mateja Kos: Josip Mantuani in umetnostna zbirka Deželnega muzeja
 • Jasna Horvat: narodni muzej – Narodna galerija: Odstop umetnin iz muzejskih zbirk v letih 1933 – 1934
 • Jasna Horvat, Mateja Kos: Katalog zbirke
 • Izbrana literatura
 • Kratice
 • Seznam razstav
 • Irma Langus Hribar, Žiga Šmid: Preiskave barvnih pigmentov z metodo PIXE
 • Seznam slik, izročenih Narodni galeriji – izpis iz inventarnih knjig NMS
Contents
 • Matja Kos: The Collection of Paintings at the National Museum of Slovenia
 • Mateja Kos: Josip Mantuani and the Art Collection of the Provincial Museum
 • Jasna Horvat: The National Museum – The National Gallery: artwoks from the National Museum's collections transferred in 1933–1934
 • Jasna Horvat, Mateja Kos: Catalogue of the Collection
 • Selected literature
 • Abbreviations
 • List of exhibitions
 • Irma Langus Hribar, Žiga Šmid: Investigations of Paint Pigments by the PIXE method
 • List of paintings transferred to the National Gallery of Slovenia – copied from the inventory registers of the National Museum of Slovenia


Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

Read more...

CATALOGUES AND MONOGRAPHS

Serija, ki izhaja od leta 1955, predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega od svetovnih jezikov.
 

Št. 42: Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu
Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso
 
Avtorji: Biba Teržan, Elisabetta Borgna, Peter Turk

2016, 25 x 33,5 cm, 764 str., 155 slik in 86 tabel, trda vezava, besedilo je v slovenskem in italijanskem jeziku (dva prispevka sta v slovenskem in nemškem oz. slovenskem in angleškem jeziku), povzetek in sklepna beseda v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku (ok. 50 strani vsak). ISBN 978-961-6981-07-1.

Cena: 62 EUR
 

Preberi več ...
Pred nami je temeljna in analitična objava depoja iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu, največjega prazgodovinskega depoja z ozemlja Slovenije. V obsežni monografiji so v ločenih študijah predstavljene vse zvrsti predmetov, ki so jih odkrili v depoju. Gre za več kot 800 bronastih in železnih predmetov: napadalnega in obrambnega orožja, posodja in noše. Objavljene so tudi speleološka študija brezna, temeljita zgodovina raziskav in študija o kemični sestavi deponiranih bronastih predmetov. V obsežnem sklepu pa je najdišče kot eno osrednjih nadregionalnih votivnih mest umeščeno v sredozemski in srednjeevropski prostor v času pozne bronaste dobe in zgodnje železne dobe (13.–8. stoletje pr. n. št.).
 
 
Naročila: blagajna[@]nms.si
 
Read more...

VODNIKI PO RAZSTAVAH

There are no translations available.

Priročni vodniki so idealni spremljevalci za ogled razstav, saj praktična oblika omogoča enostavno uporabo, strnjeno besedilo pa poda ravno prav informacij za prijetno popotovanje skozi čas.

NA PERGAMENTU IN PAPIRJU. Rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk

Besedilo: Nataša Golob

2017, 20,5 x 25,5 cm, 32 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-22-4
Cena: 5 EUR

Vodnik je izšel ob razstavi Na pergamentu in papirju. Rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk.

 

Read more...

ARGO - Journal of Slovene Museums

ARGO. ČASOPIS SLOVENSKIH MUZEJEV

Glasilo za arheologijo, zgodovino umetnosti in muzeologijo (do 1964), nato glasilo za antiko in zgodnji srednji vek, zgodovino umetnosti in muzeologijo. Izdajati ga je začel Narodni muzej v Ljubljani. Leta 1971 je postal informativno glasilo za muzejsko dejavnost, izdajatelju pa sta se pridružila Skupnost muzejev Slovenije (1971) in Društvo muzealcev (1979).

Read more...

MONOGRAPHS


naslovnica_bled1000BLEJSKI GRAD – 1000 let prve omembe
Uredil Marko VIDIC
2011, 247 str., 20 x 26 cm, trda vezava, ilustr., ISBN 978-961-269-539-2
Cena: 19,50 EUR

Ob tisočletnici prve omembe Blejskega gradu je izšla knjiga, v kateri je petnajst avtorjev različnih strok predstavilo njegov pomen, zgodovino in nove poglede nanj. Zbornik so izdali in založili Muzejsko društvo Bled, Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled.

Preberi več ...


Vsebina
 • Srečo Vernig: Uvodnik
 • Peter Štih: Tisoč let od prve omembe Blejskega gradu (1011–2011) in začetki blejskega gospostva škofov iz Briksna
 • Matjaž Bizjak: Blejski grad in gospostvo pod upravo rodbine Kraig
 • Katja Škrubej: Sodne prisege kmetov gospostva Bled
 • Josef Gelmi: Odnosi med Briksnom in Bledom
 • Matevž Novak, Miloš Bavec: Geologija Grajskega hriba
 • Timotej Knific: Grajski hrib in blejska krajina v davnini
 • Nika Leben: Prenove Blejskega gradu skozi stoletja
 • Ivan Stopar: Blejski grad na starih upodobitvah
 • Janez Fajfar: Sliki Bleda z okolico iz leta 1775
 • Janko Rožič: Tisočletni (g)rajski zid
 • Tomaž Nabergoj: Muzejska razstava na Blejskem gradu
 • Marjan Zupan: Znameniti obiskovalci Bleda in Blejskega gradu
 • Vido Kregar, Ferdo Šerbelj: Pešpot z Bleda v Briksen
Read more...