ankara escort

Publikacije

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

VITEZ, DAMA IN ZMAJ

Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem

Priprava besedila

dr. Tomaž Lazar

2012, 29 str., 20,5 x 26 cm, mehk vezava, ilustr., ISBN 978-961-6169-84-4

Cena: 9 EUR

Ob razstavi Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov so avtorjih različnih strok pripravili zbirko razprav o viteštvu nekoč in njegovih odsevih v kulturi, vrednotah in življenju danes.

Vsebina:

Preberi več ...
 • Vitez
 • Viteški kodeks
 • Kdo je bil vitez?
 • Življenjska pot
 • Etične zapovedi in miselnost
 • Širni svet
 • Ulrik II. Celjski
 • Življenje na gradu
 • Elita
 • Na bojnem polju
 • Železni človek
 • Na pragu nove dobe
 • Sovražniki
 • Nostagija za viteškimi časi
 • Turnirji – za denar, slavo in zabavo
 • Zadnji pravi vitezi
 • Srednji vek se vrača
 • V ljudskem spominu
 • Vedno in povsod
 • Vitezi bi bili lahko vsi
Več ...

DIDAKTIČNO GRADIVO

Ziva-naslovnica1ŽIVA IZ MUZEJA: Živa in praBled
Besedilo Žiga X. Gombač, ilustracije Ivan Mitrevski
2012, 17 x 23 cm, 52 str., ISBN 978-961-93307-0-8
Cena: 9,99 EUR

Živa iz muzeja je knjižna zbirka za osnovnošolce. Živine knjige bodo skozi barvit tekst in številne ilustracije mladim na zabaven, a poučen način predstavljale izbrane trenutke slovenske zgodovine.

Prva knjiga nosi naslov Živa in praBled ter odgovarja na vprašanja, kdo so bili bronastodobni prebivalci ob jezeru, kakšen je bil njihov vsakdan, kakšne navade so imeli in kdo je krojil njihovo usodo. V zgodbi ima veliko vlogo tudi nedavno odkrit zlati našivek.
Preberi več ...

Nad Bledom je grad in v gradu muzej. In v tem sicer tihem muzeju včasih tudi na ves glas vpijejo. Na primer takrat, ko ob Blejskem jezeru najdejo izjemno pomemben in še bolj vreden zlat predmet. Tega so prinesli k Živini mami, ki ga je v splošni zmedi pozabila na svoji mizi. Živa, ki je bila ravno tedaj pri njej na obisku, si ni mogla pomagati, da ga ne bi pogledala od blizu.
Verjeli ali ne, najstarejši zlat predmet iz Slovenije jo natanko v tej knjigi odnese daleč nazaj v prazgodovino.
Več ...

RAZSTAVNI KATALOGI

V preteklih nekaj letih smo v Narodnem muzeju Slovenije pripravili vrsto razstav. Uporabili smo predvsem gradivo iz lastnih zbirk, dodatno pa smo predstavili predmete iz drugih slovenskih muzejev ali zasebnih zbirk. Razstave spremljajo bogato ilustrirani katalogi.

 

IzbraniMUMIJA IN KROKODIL. Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu
Katalog razstave

Uredili Tomislav Kajfež, mag., mag. Miran Pflaum, dr. Veronika Pflaum
2014, 21 x 26 cm, 204 str., ilustr., ISBN 978-961-6169-86-8
Cena: 25,00 EUR

Katalog je izšel ob razstavi Mumija in krokodil. Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu.

Preberi več ...
 

 

Vsebina

 • Barbara Ravnik: Predgovor
 • Helena Bras Kernel: Zgodovina nastanka egipčasnke zbirke Narodnega muzeja Slovenije
 • Tomislav Kajfež: Zbirke konzulov
 • Tomislav Kajfež, Miran Pflaum: Anton Lavrin (1789–1869) – diplomat in zbiralec egipčanskih starin
 • Tomislav Kajfež: Jožef Švegel (1836–1914) – njegovih deset let v Egiptu
 • Marko Frelih: Misijonar, Izida in poglavar
 • Katalog razstavljenega gradiva
 • Tomislav Kajfež, Miran Pflaum: Zgodovinski oris starega Egipta
 • Seznam krajšav
 • Viri
 • Časopisni viri
 • Literatura
 • Kolofon razstave
Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
Več ...

ARGO

ARGO. ČASOPIS SLOVENSKIH MUZEJEV

Glasilo za arheologijo, zgodovino umetnosti in muzeologijo (do 1964), nato glasilo za antiko in zgodnji srednji vek, zgodovino umetnosti in muzeologijo. Izdajati ga je začel Narodni muzej v Ljubljani. Leta 1971 je postal informativno glasilo za muzejsko dejavnost, izdajatelju pa sta se pridružila Skupnost muzejev Slovenije (1971) in Društvo muzealcev (1979).

Več ...

VIRI – GRADIVO ZA MATERIALNO KULTURO SLOVENCEV

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V njej predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, osredotočili pa se bomo tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. V pripravi so dela, ki obravnavajo medalje in medaljone, sakralni tekstil, beloprstena keramika in zbirka srednjeveškega stekla v Narodnem muzeju Slovenije.
 

NMS ZUZ Naslovnica9. Narodni muzej Slovenije: Zgodovinske in umetnostne zbirke. Stalna razstava
Uredila Maja Lozar Štamcar
2011, 17 x 24 cm, 221 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6169-78-3
Cena: 25 €

Pri nastajanju tega preglednega vodnika so sodelovali vsi kustosi, ki skrbijo za zbirke v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova. Knjiga je prijazen spremljevalec in hkrati vir izčrpnih podatkov o muzejskih spomenikih naše kulturne dediščine.

Preberi več ...

Na okoli tisoč kvadratnih metrih je razstavljenih več kot 2500 muzejskih predmetov – zgolj majhen delež obsežnih zbirk, ki so se oblikovale v skoraj dvestoletni zgodovini muzejskega zbiranja. V prvem nadstropju se obiskovalci lahko seznanijo z razvojem sedežnega in shrambnega pohištva ter ur in svetil v Sloveniji, s pivskim posodjem in drugimi muzealijami iz stekla, keramike in porcelana, z devocionalijami in zapuščino sabljača Rudolfa Cvetka. V drugem nadstropju so zbirke starega orožja in kovine, sakralnega tekstila, igrač, zapuščina telovadca Borisa Gregorke ter slikarska zbirka, dopolnjena z izbranimi glasbenimi inštrumenti. Predmeti so smiselno urejeni v večje enote po namembnosti oziroma prevladujočem materialu, znotraj teh pa kronološko.
Po stalni razstavi Zgodovinske in umetnostne zbirke so organizirana redna splošna in specialna vodstva, ob njej muzej prireja tudi predavanja in delavnice.

Vsebina

Barbara Ravnik: Vabilo k ogledu
Maja Lozar Štamcar: O zgodovini muzeja
Maja Lozar Štamcar: Rast zgodovinskih in umetnostnih zbirk
Maja Lozar Štamcar: Stalna razstava na Metelkovi

Zbirke

Goja Pajagič Bregar: Cerkveni tekstil
Darko Knez: Devocionalije
Darko Knez: Glasbila in glasbeni avtomati
Tomaž Lazar: Igrače in otroška oprema
Mateja Kos: Keramika
Maja Lozar Štamcar: Kovina
Tomaž Lazar: Orožje in oklepi
Maja Lozar Štamcar: Sedežno pohištvo
Maja Lozar Štamcar: Shrambno pohištvo
Mateja Kos: Slike
Mateja Kos: Steklo
Maja Lozar Štamcar: Svetila – Svečniki
Jože Podpečnik: Šport – Rudolf Cvetko in Boris Gregorka
Maja Lozar Štamcar: Ure

Dodatno branje
Več ...

CATALOGI ET MONOGRAPHIAE

Serija, ki izhaja od leta 1955, predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega od svetovnih jezikov.
 

KiM_39Št. 39: Late La Tene-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta
and Okrajno glavarstvo: studies on fibulae and on the relative chronology
of the Late La Tene period
/ Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno
glavarstvo: študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe

Dragan BOŽIČ
2008, 25 x 33,5 cm, 240 str., 84 črno-belih in barvnih slik, 5 razpredelnic, 2 karti,
33 črno-belih in barvnih tabel, trda vezava, ISBN 978-961-6169-60-8
Cena: 45 EUR, (pdf, 40Mb)

Preberi več ...
Vsebina:

V knjigi so predstavljene vse ohranjene arheološke najdbe, odkrite v Novem mestu leta 1890 na delu
ceste, ki je bil do leta 1993 začetni del Ljubljanske ceste, od takrat pa je začetek Seidlove ceste, in leta
1902 na območju Okrajnega glavarstva. Monografija prinaša še študije o nekaterih vrstah poznolatenskih
fibul in razpravo o relativni kronologiji pozne latenske dobe.
Za poznolatensko-rimsko grobišče, ki se je doslej v literaturi pojavljalo pod imenom Beletov vrt, avtor
predlaga poimenovanje >grobišče Beletov vrt z okolico<. Sestavljajo ga trije glavni deli (Ljubljanska cesta,
Okrajno glavarstvo in Beletov vrt) in dva manjša (Hiša Vojska in Skabernetov vrt). Na to grobišče se
nanašata poglavje o zgodovini raziskav, ki vključuje prepise vseh pomembnih pisnih virov iz časa pred prvo svetovno vojno, in poglavje o njegovi kronologiji.
V katalogu, na tablah in na delu slik so predstavljene najdbe z območij Ljubljanske ceste in Okrajnega
glavarstva, shranjene v prazgodovinski in rimski zbirki ter v Numizmatičnem kabinetu Narodnega muzeja Slovenije.
Študije o fibulah so posvečene primerkom vrste Nauheim z najdišč mokronoške skupine, fibulam vrste
Nova vas in usločenim fibulam vrste Idrija Ia. Posebno poglavje je namenjeno relativni kronologiji pozne
latenske dobe v jugovzhodnih Alpah (mokronoška skupina in Štalenska gora) in severni Italiji (Lombardija
in Benečija).

KAZALO

1. Uvod
2. Zgodovina raziskav grobišča Beletov vrt z okolico
2.1 Zgodovina raziskav
2.2 Pisni viri za zgodovino raziskav
3. Nekatere vrste poznolatenskih fibul
3.1. Uvod
3.2 Fibule vrste Nauheim
3.3 Fibule vrste Nova vas
3.4 Usločene fibule vrste Idrija Ia
4. Kronološki oris grobišča Beletov vrt z okolico
4.1 Območje Beletovega vrta
4.2 Območje Okrajnega glavarstva
4.3 Območje Ljubljanske ceste
5. O relativni kronologiji pozne latenske dobe v jugovzhodnih Alpah in severni Italiji
5.1 Mokronoška skupina
5.2 Štalenska gora
5.3 Severna Italija
5.4 Primerjava kronologij
6. Katalog
6.1 Uvod
6.2 Novo mesto - Ljubljanska cesta
6.3 Novo mesto - Okrajno glavarstvo
6.4 Novo mesto
6.5 Manjkajoče in nenarisane najdbe
7. Seznama fibul vrst Nova vas in Idrija Ia
8. Literatura
9. Izvor slikovnega gradiva
10. Table

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
Več ...

SITULA. DISSERTATIONES MUSEI NATIONALIS SLOVENIAE

Serija je bila osnovana leta 1957 in vsebuje sinteze s področja prazgodovinske ter antične arheologije, numizmatike, epigrafike in antične zgodovine. Vse publikacije so v slovenščini in v celoti prevedene v enega od svetovnih jezikov.

44Št. 44: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan
uredniki: Martina Blečić, Matija Črešnar, Bernhard Hänsel, Anja Hellmuth, Elke Kaiser, Carola Metzner-Nebelsick
2007, 304 x 247 mm, 902 str. - ISBN 978-961-6169-53-0 
Cena: 75 EUR

Preberi več ...
Vsebina / Inhaltsverzeichnis

-Stane Gabrovec Biba Teržan - šestdesetletnica 7
-Bernhard Hänsel Zum Geleit 9
-Tabula gratulatoria 13
-Bibliografija / Bibliographie Biba Teržan 17
-Seznam magistrskih del in doktorskih disertacij nastalih pod mentorstvom dr. Bibe Teržan
/ Verzeichnis der von dr. Biba Teržan betreuten Magisterarbeiten und Dissertationen 27
-Darko Komšo Nakit na području Istre od paleolitika do neolitika 31
-Mihael Budja The Dawn of Ceramics 41
-Brunislav Marijanović Kultni riton s Crnog vrila - prilog problematici kultnih ritona u neolitiku istočnog Jadrana 57
-Dimitrij Mlekuž Who were the Cyclopes? Odyssey and Neolithic, Eneolithic and Bronze Age Pastoralists of the East Adriatic Coast and Dinaric Alps 69
-Andrej Starović Contextual Analysis of the Vinča Signs in Serbia: Symbols of Neolithic Spoken Language? 83
-Paul Gleirscher Frühes Kupfer und früher Kupferbergbau im und um den Ostalpenraum 93
-Irena Šavel Ženski grobovi iz bakrenodobnega grobišča pri Krogu 111
-Elke Kaiser Wagenbestattungen des 3. vorchristlichen Jahrtausends in der osteuropäischen Steppe 129
-Anton Velušček Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija The figural Vase from the Pile-Dwelling near Ig, Ljubljansko barje, Slovenia 151
-Bernhard Hänsel Das Gießeropfer - zu einer Hortfundgruppe der Bronzezeit in Südosteuropa 169
-Mike Teufer Zu bronzezeitlichen Tulpendarstellungen in Zentralasien und im Iran 183
-Peter Turk Bronasti polnoročajni meč iz Jabelj v osrednji Sloveniji A bronze Solid-Hilted Sword from Jablje in Central Slovenia 209
-Andrej Gaspari Drugi bronastodobni meč iz Blejskega jezera pri Mlinem (Gorenjska, Slovenija) The second Bronze Age Sword from Lake Bled near Mlino (Gorenjska, Slovenia) 231
-Anthony Harding Contrast and congruence in weaponry deposition in the Balkans 1200-900 BC 249
-Gerhard Tomedi Das Depot vom Moosbruckschrofen am Piller und seine vermeintlichen Datierungsprobleme 259
-Louis D. Nebelsick Die Grenze. Rituell denotierte Grabenstrukturen der späten Bronzezeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet 267
-Margarita Primas Spinnwirtel im Grab - zum Symbolgehalt einer Beigabe 301
-Zlatko Videski Religious Beliefs of the Late Bronze Age in the Territory of Republic of Macedonia 313
-Matija Črešnar Wooden house construction types in Bronze Age and Early Iron Age Slovenia 321
-Marko Mele, Branko Mušič Naselbinske strukture iz starejše železne dobe na Hajndlu pri Ormožu - arheološka izkopavanja in geofizikalne raziskave 341
-Philip Mason Črnomelj - A complex late prehistoric settlement and its hinterland 357
-Maja Kašuba Zur Entstehung der Basarabi-Kultur in Osteuropa 369
-Dubravka Balen-Letunić Novi prikaz japodskog ratnika iz okolice Gračaca A new Representation of a Iapodian Warrior from the Gračac Area 381
-Fritz Eckart Barth, Otto H. Urban Neues zur Schwertscheide von Hallstatt 391
-Mario Gavranović Eisenzeitliche Bestattungssitten in Donja Dolina - Beispiele der sekundären Bestattung 405
-Tereza Belanová, Radoslav Čambal, Susanne Stegmann-Rajtár Die Weberin von Nové Košariská - Die Webstuhlbefunde in der Siedlung von Nové Košariská im Vergleich mit ähnlichen Fundplätzen des östlichen Hallstattkulturkreises 419
-Alexandrine Eibner Thron - Schemel - Zepter. Zeichen der Herrschaft und Würde 435
-Franziska Heimann Kontakte in der Späthallstattzeit - Soziale und chorologische Untersuchungen zu Paukenfibeln und deren Auswirkung auf die chronologische Bewertung der Späthallstattzeit 453
-Anja Hellmuth Neues zum "Bogenschützengrab" aus Libna 465
-Sneža Tecco-Hvala Women from Magdalenska gora 477
-Mitja Guštin, Burut Križ Lady and her Attire. Reflections of Status and Cult in Grave 30/4 from Ivanec near Družinska vas 491
-Andrej Preložnik Japodska princesa z Libne? Ženska knežja oprava iz Špilerjeve gomile 2 na Libni 505
-Christiano Iaia Elements of female jewellery in Iron Age Latium and southern Etruria: identity and cultural communication in a boundary zone 519
-Nuccia Negroni Catacchio Le vesti sontuose e gli ornamenti. Monili d'ambra e di materie preziose nelle tombe feminili di eta orientalizzante e arcaica in Italia 533
-Rastko Vasić Kneginje Centralnog Balkana 557
-Dragi Mitrevski Pogrebuvanja na svešteničkite vo železno vreme vo Makedonija Priestess Burials of the Iron Age in Macedonia 563
-Jutta Kneisel Die gegürtete Frau - Versuch einer Trachtrekonstruktion 583
-Judith Lücke Das Lappenbeil im mittleren Alpenraum als Motiv in bildlichen und plastischen Darstellungen 597
-Kristina Mihovilić Brončani stamnoi iz Nezakcija 613
-Sebastian Müller Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Vrádište - Untersuchungen zur Grabausstattung und Beigabenstrukturierung 623
-Sabine Pabst-Dörrer Zur sozialen Implikation der früheisenzeitlichen Frauentrachten von Vergina in Zentralmakedonien 643
-Strahil Temov An Iron Age Burial in Macedonia 657
-Barbara Teßmann Körbchenanhänger im Süden - Göritzer Bommeln im Norden. Eine vergleichende Studie zu einem späthallstattzeitlichen Anhängertyp 667
-Serena Vitri, Susi Corazza, Giulio Simeóni Un pendaglio con simbolo solare da Misincinis di Paularo 695
-Carola Metzner-Nebelsick Pferdchenfibeln - Zur Deutung einer frauenspezifischen Schmuckform der Hallstatt-und Frühlatenezeit 707
-Janez Dular Pferdegräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe 737
-Maša Sakara Sučević Konjički na kolesih. Izvor, namembnost in simbolika 753
-Primož Pavlin Železnodobne najdbe z Graca pri Selih pri Zajčjem Vrhu Iron Age Finds from Grac near Sela pri Zajčjem Vrhu 759
-Milorad Stojić Grupni nalaz bronzanih posuda iz IV veka pre n.e. na lokalitetu Rgajski grad u selu Rgaje kod Prokuplja 769
-Otto-Herman Frey Über die Ostalpen zur Keltiké. Beziehungen zwischen der Situlen-/Este-Kunst und dem Latene A-Kreis 777
-Dunja Glogović, Marko Menđušić O nalazima staklenih zrnaca tipa Adria na južnoliburnskom području On Glass Beads finds of the Adria Type in the South Liburnian Area 789
-Nives Majnarić Pandžić Brončani srednjolatenski nakit iz Vukovara ukrašen plastičnim i pseudo filigranskim stilom Middle La Tene Bronze Jewellery from Vukovar decorated in Plastic and Pseudo-filigree Style 797
-Petar Popović Nakit iz Krševice 813
-Borislav Jovanović Srebrne naušnice u nakitu ranog latena Srednjeg Podunavlja Silver Earrings in Jewellery of the Early La Tene Period in the Middle Danube Region 821
-Dragan Božič Silver Jewellery of Iron Age Women in the Friuli Plain and in the Soča Region 829
-Blagoje Govedarica Bare Münze oder wer war Ballaios 843
-Viktor Lilčić Early numismatic finds from three Pelagonian Towns 849
-Vera Bitrakova Grozdanova Macedonian shield from Bonče 863
-Antonio Jakimovski The Macedonian Type of Lamps 875
-Ursula Brosseder Fremde Frauen in Ivolga? 883
-Bojan Djurić Predrimske forme na nagrobniku iz Mrzlega Polja pri Ivančni Gorici 895

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
Več ...

VARIA

Med Varia so uvrščene različne muzejske izdaje, ki ne izhajajo v serijah.
 

Ziveti-od-knjig_vŽiveti od knjig. Zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja
Anja DULAR
2002, 145 x 202 mm, 255 str., ilustr. - ISBN 961-90803-5-1
Cena: 7,30 EUR

Razprodano!
 
Več ...