Publikacije

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

VITEZ, DAMA IN ZMAJ

Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem

Priprava besedila

dr. Tomaž Lazar

2012, 29 str., 20,5 x 26 cm, mehk vezava, ilustr., ISBN 978-961-6169-84-4

Cena: 9 EUR

Ob razstavi Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov so avtorjih različnih strok pripravili zbirko razprav o viteštvu nekoč in njegovih odsevih v kulturi, vrednotah in življenju danes.

Vsebina:

Preberi več ...
 • Vitez
 • Viteški kodeks
 • Kdo je bil vitez?
 • Življenjska pot
 • Etične zapovedi in miselnost
 • Širni svet
 • Ulrik II. Celjski
 • Življenje na gradu
 • Elita
 • Na bojnem polju
 • Železni človek
 • Na pragu nove dobe
 • Sovražniki
 • Nostagija za viteškimi časi
 • Turnirji – za denar, slavo in zabavo
 • Zadnji pravi vitezi
 • Srednji vek se vrača
 • V ljudskem spominu
 • Vedno in povsod
 • Vitezi bi bili lahko vsi
Več ...

DIDAKTIČNO GRADIVO

Ziva-naslovnica1
ŽIVA IZ MUZEJA: Živa in antični rojstni dan

Žiga X. Gombač
Ilustriral Ivan Mitrevski
2014, 17 x 23 cm, 32 str., ISBN 978-961-93307-3-9

Cena: 11,99 EUR

Prepusti se čudoviti zgodbi, ki naj bi se zgodila nekoč daleč tega. Začela se je s pogledom na spomenik, ki rahlo zasanjano in s komaj opaznim nasmeškom zre v naš vsakdan. Kot da bronasti mož ve, da lahko odmev nekaterih naših dejanj, predvsem tistih srčnih, zadoni tudi čez stoletja - da se nas dotakne in nas navdihne.

Več ...

RAZSTAVNI KATALOGI

V preteklih nekaj letih smo v Narodnem muzeju Slovenije pripravili vrsto razstav. Uporabili smo predvsem gradivo iz lastnih zbirk, dodatno pa smo predstavili predmete iz drugih slovenskih muzejev ali zasebnih zbirk. Razstave spremljajo bogato ilustrirani katalogi.

 

IzbraniMUMIJA IN KROKODIL. Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu
Katalog razstave

Uredili Tomislav Kajfež, mag., mag. Miran Pflaum, dr. Veronika Pflaum
2014, 21 x 26 cm, 204 str., ilustr., ISBN 978-961-6169-86-8
Cena: 25,00 EUR

Katalog je izšel ob razstavi Mumija in krokodil. Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu.

Preberi več ...
 

 

Vsebina

 • Barbara Ravnik: Predgovor
 • Helena Bras Kernel: Zgodovina nastanka egipčasnke zbirke Narodnega muzeja Slovenije
 • Tomislav Kajfež: Zbirke konzulov
 • Tomislav Kajfež, Miran Pflaum: Anton Lavrin (1789–1869) – diplomat in zbiralec egipčanskih starin
 • Tomislav Kajfež: Jožef Švegel (1836–1914) – njegovih deset let v Egiptu
 • Marko Frelih: Misijonar, Izida in poglavar
 • Katalog razstavljenega gradiva
 • Tomislav Kajfež, Miran Pflaum: Zgodovinski oris starega Egipta
 • Seznam krajšav
 • Viri
 • Časopisni viri
 • Literatura
 • Kolofon razstave
Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
Več ...

ARGO

ARGO. ČASOPIS SLOVENSKIH MUZEJEV

Glasilo za arheologijo, zgodovino umetnosti in muzeologijo (do 1964), nato glasilo za antiko in zgodnji srednji vek, zgodovino umetnosti in muzeologijo. Izdajati ga je začel Narodni muzej v Ljubljani. Leta 1971 je postal informativno glasilo za muzejsko dejavnost, izdajatelju pa sta se pridružila Skupnost muzejev Slovenije (1971) in Društvo muzealcev (1979).

Več ...

VIRI – GRADIVO ZA MATERIALNO KULTURO SLOVENCEV

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V njej predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, osredotočili pa se bomo tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. V pripravi so dela, ki obravnavajo medalje in medaljone, sakralni tekstil, beloprstena keramika in zbirka srednjeveškega stekla v Narodnem muzeju Slovenije.
 

NMS ZUZ Naslovnica12. Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia
Darko Knez
2014, 17 x 24 cm, 174 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6169-93-6
Cena: 30 €

Relikvije in relikviariji so zelo pomemben člen v verigi virov za preučevanje ljudske pobožnosti in duhovnosti. Vsi relikviariji, ki so predstavljeni v tej knjigi, so del velike zbirke cerkvenih predmetov Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije.

Preberi več ...

Knjigo je avtor razdelil na dva dela. V prvem delu je študija o relikvijah in relikviarijih, v drugem, kataloškem delu knjige je predstavljen izbor iz zbirke relikviarijev od 13. stoletja do najnovejše dobe. Vsi relikviariji so fotografirani.

 

Kataloški del je razdeljen na več skupin, znotraj katerih so predmeti razdeljeni v podskupine glede na ikonografske, stilne in tipološke ter materialne podobnosti. Avtor je, kadar je bilo mogoče, upošteval kronološko razvrstitev predmetov.
Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.
 
VSEBINA

Darko Knez
Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia
 
Relikvije / Relics
Čaščenje relikvij / Veneration of Relics
Čaščenje relikvij danes / The Veneration of Relics Today
Relikviariji / Reliquaries
Križi relikviariji / Reliquary Crosses
Ampule / Ampoules
Breverli / Breverl
Avtentike / Authentics
Izdelovanje relikviarijev / The Making of Reliquaries
Samostansko delo / Monastic Work
Sklep / Conclusion
Viri in literatura / Resources and Bibliography
 
Nataša Nemeček, Marijan Nečemer, Peter Kump
Naravoslovne raziskave ter konserviranje in restavriranje kovinskih relikviarijev / Scientific Analyses, Conservation and Restoration of Metal Reliquaries
 
Darko Knez
Katalog / Catalogue
 
Kratice / Abbreviations
Slovar najpogosteje uporabljenih latinskih besed / Glossary of the Most Commonly Used Latin Words
Literatura / Literature
Indeks mučencev in svetnikov / Index of Martyrs and Saints
 
 
Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
Več ...

CATALOGI ET MONOGRAPHIAE

Serija, ki izhaja od leta 1955, predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega od svetovnih jezikov.
 

KiM_39Št. 40: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem
Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia
Biba TERŽAN in Matija ČREŠNAR s sodelavci
2014, 25 x 33,5 cm, 775 str., barvne slike, trda vezava, besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku, ISBN 978-961-616-327-651-2.
Cena: 47 EUR.

Preberi več ...

 
KAZALO / TABLE OF CONTENTS
 
Biba Teržan, Matija Črešnar: Predgovor / Preface
 
Biba Teržan, Matija Črešnar: Uvod v katalog najdišč z radiokarbonsko datiranimi konteksti / Introduction to the catalogue of sites with radiocarbon-dated contexts
 
KATALOG NAJDIŠČ / CATALOGUE OF SITES
1. Branko Kerman: Pince pri Lendavi / Pince near Lendava (Branko Kerman)
2. Trimlini pri Lendavi / Trimlini near Lendava (Irena Šavel, Samo Sankovič)
3. Dolga vas pri Lendavi / Dolga vas near Lendava (Irena Šavel, Branko Kerman)
4. Nedelica pri Turnišču / Nedelica near Turnišče (Irena Šavel, Samo Sankovič)
5. Turnišče / Turnišče (Ana Plestenjak)
6. Murska Sobota / Murska Sobota (Samo Sankovič)
7. Krog pri Murski Soboti / Krog near Murska Sobota
   7.1 Kotare-Krogi / Kotare-Krogi (Branko Kerman)
   7.2 Kotare-Baza / Kotare-Baza (Branko Kerman)
   7.3 Za Raščico / Za Raščico (Mojca Jereb, Samo Sankovič, Irena Šavel)
   7.4 Pod Kotom-sever / Pod Kotom-sever (Branko Kerman)
   7.5 Pod Kotom-jug / Pod Kotom-jug (Mojca Jereb, Samo Sankovič, Irena Šavel)
8. Lenart v Slovenskih goricah / Lenart in Slovenske gorice (Alenka Tomaž)
9. Ptuj / Ptuj (Marija Lubšina Tušek)
10. Miklavž na Dravskem polju / Miklavž in Dravsko polje (Matija Črešnar, Miha Murko)
11. Pobrežje pri Mariboru / Pobrežje near Maribor (Matija Črešnar, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas)
12. Ruše / Ruše (Matija Črešnar, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas)
13. Rogoza pri Mariboru / Rogoza near Maribor (Matija Črešnar)
14. Slivnica pri Mariboru / Slivnica near Maribor
   14.1 Orehova vas / Orehova vas (Lucija Grahek)
   14.2 Hotinja vas / Hotinja vas (Teja Gerbec)
15. Slovenske Konjice (Maja Bricelj)
16. Brinjeva gora nad Zrečami / Brinjeva gora above Zreče 
   16.1 Brezje pod Brinjevo goro / Brezje below Brinjeva gora (Matija Črešnar, Vesna Koprivnik)
   16.2 Gračič pod Brinjevo goro / Gračič below Brinjeva gora (Matija Črešnar, Vesna Koprivnik, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas)
17. Trzin / Trzin (Janja Železnikar)
18. Kranj / Kranj (Teja Gerbec, Matija Črešnar, Judita Lux, Katarina Čufar, Gregor Gruden)
19. Medvode / Medvode (Elena Leghissa)
20. Šmarna gora pri Ljubljani / Šmarna gora near Ljubljana (Ida Murgelj, Barbara Nadbath)
21. Kamna gorica pri Ljubljani / Kamna gorica near Ljubljana (Peter Turk, Vesna Svetličič)
22. Ljubljana / Ljubljana
   22.1 Dvorišče SAZU / Dvorišče SAZU (Brina Škvor Jernejčič)
   22.2 NUK II / NUK II (Andrej Gaspari)
   22.3 Tribuna / Tribuna (Petra Vojakovič)
23. Ljubljansko barje / Ljubljana marshes
   23.1 Matena / Matena (Neva Trampuž Orel, Miran Erič)
   23.2 Ig / Ig (Matej Draksler)
   23.3 Jezero pri Podpeči / Jezero near Podpeč (Alja Žorž)
   23.4 Bevke / Bevke (Matija Črešnar)
24. Podsmreka pri Višnji gori / Podsmreka near Višnja gora (Ida Murgelj)
25. Stična / Stična (Biba Teržan)
26. Ostrožnik pri Mokronogu / Ostrožnik near Mokronog (Janez Dular)
27. Novo mesto / Novo mesto 
   27.1 Mestne njive / Mestne njive (Borut Križ, Mojca Jereb)
   27.2 Kapiteljska njiva / Kapiteljska njiva (Borut Križ, Mojca Jereb, Biba Teržan)
   27.3 Kandija / Kandija (Borut Križ, Mojca Jereb, Biba Teržan)
28. Drnovo / Drnovo (Daša Pavlovič)
29. Orešje na Bizeljskem / Orešje na Bizeljskem (Otmar Kovač)
30. Gabrovka pri Litiji / Gabrovka near Litija (Primož Pavlin)
31. Metlika / Metlika (Lucija Grahek)
32. Križna gora pri Ložu / Križna gora near Lož (Alma Bavdek, Mehtilda Urleb)
33. Trnovo pri Ilirski Bistrici / Trnovo near Ilirska Bistrica (Alma Bavdek, Mehtilda Urleb)
34. Zidanica pri Podnanosu / Zidanica near Podnanos (Patricija Bratina)
35. Zemono pri Vipavi / Zemono near Vipava (Patricija Bratina)
36. Log pri Vipavi / Log near Vipava (Patricija Bratina)
37. Mala Triglavca pri Divači / Mala Triglavca near Divača (Dimitrij Mlekuž, Mitja Pergar)
38. Tomaj / Tomaj (Patricija Bratina)
39. Štanjel / Štanjel (Manca Vinazza, Tomaž Fabec)
40. Ostri vrh pri Štanjelu / Ostri vrh near Štanjel (Biba Teržan, Peter Turk)
41. Most na Soči / Most na Soči (Miha Mlinar)
42. Kobarid / Kobarid (Ana Kruh)
 
Anton Velušček: Absolutna kronologija slovenskega neo- in eneolitika – prispevek za razpravo / Absolute chronology of the Slovenian Neo- and Eneolithic – contribution to the discussion
 
Matija Črešnar, Biba Teržan: Uvod v radiokarbonsko datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Introduction to the radiocarbon dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia
 
Matija Črešnar, Biba Teržan: Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia
 
Biba Teržan, Matija Črešnar: Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia
 
Matija Črešnar, Biba Teržan: Summa summarum
 
Seznam literature / References
 


Naročila: blagajna[@]nms.si

Več ...

SITULA. DISSERTATIONES MUSEI NATIONALIS SLOVENIAE

Serija je bila osnovana leta 1957 in vsebuje sinteze s področja prazgodovinske ter antične arheologije, numizmatike, epigrafike in antične zgodovine. Vse publikacije so v slovenščini in v celoti prevedene v enega od svetovnih jezikov.

44Št. 44: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan
uredniki: Martina Blečić, Matija Črešnar, Bernhard Hänsel, Anja Hellmuth, Elke Kaiser, Carola Metzner-Nebelsick
2007, 304 x 247 mm, 902 str. - ISBN 978-961-6169-53-0 
Cena: 75 EUR

Preberi več ...
Vsebina / Inhaltsverzeichnis

-Stane Gabrovec Biba Teržan - šestdesetletnica 7
-Bernhard Hänsel Zum Geleit 9
-Tabula gratulatoria 13
-Bibliografija / Bibliographie Biba Teržan 17
-Seznam magistrskih del in doktorskih disertacij nastalih pod mentorstvom dr. Bibe Teržan
/ Verzeichnis der von dr. Biba Teržan betreuten Magisterarbeiten und Dissertationen 27
-Darko Komšo Nakit na području Istre od paleolitika do neolitika 31
-Mihael Budja The Dawn of Ceramics 41
-Brunislav Marijanović Kultni riton s Crnog vrila - prilog problematici kultnih ritona u neolitiku istočnog Jadrana 57
-Dimitrij Mlekuž Who were the Cyclopes? Odyssey and Neolithic, Eneolithic and Bronze Age Pastoralists of the East Adriatic Coast and Dinaric Alps 69
-Andrej Starović Contextual Analysis of the Vinča Signs in Serbia: Symbols of Neolithic Spoken Language? 83
-Paul Gleirscher Frühes Kupfer und früher Kupferbergbau im und um den Ostalpenraum 93
-Irena Šavel Ženski grobovi iz bakrenodobnega grobišča pri Krogu 111
-Elke Kaiser Wagenbestattungen des 3. vorchristlichen Jahrtausends in der osteuropäischen Steppe 129
-Anton Velušček Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija The figural Vase from the Pile-Dwelling near Ig, Ljubljansko barje, Slovenia 151
-Bernhard Hänsel Das Gießeropfer - zu einer Hortfundgruppe der Bronzezeit in Südosteuropa 169
-Mike Teufer Zu bronzezeitlichen Tulpendarstellungen in Zentralasien und im Iran 183
-Peter Turk Bronasti polnoročajni meč iz Jabelj v osrednji Sloveniji A bronze Solid-Hilted Sword from Jablje in Central Slovenia 209
-Andrej Gaspari Drugi bronastodobni meč iz Blejskega jezera pri Mlinem (Gorenjska, Slovenija) The second Bronze Age Sword from Lake Bled near Mlino (Gorenjska, Slovenia) 231
-Anthony Harding Contrast and congruence in weaponry deposition in the Balkans 1200-900 BC 249
-Gerhard Tomedi Das Depot vom Moosbruckschrofen am Piller und seine vermeintlichen Datierungsprobleme 259
-Louis D. Nebelsick Die Grenze. Rituell denotierte Grabenstrukturen der späten Bronzezeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet 267
-Margarita Primas Spinnwirtel im Grab - zum Symbolgehalt einer Beigabe 301
-Zlatko Videski Religious Beliefs of the Late Bronze Age in the Territory of Republic of Macedonia 313
-Matija Črešnar Wooden house construction types in Bronze Age and Early Iron Age Slovenia 321
-Marko Mele, Branko Mušič Naselbinske strukture iz starejše železne dobe na Hajndlu pri Ormožu - arheološka izkopavanja in geofizikalne raziskave 341
-Philip Mason Črnomelj - A complex late prehistoric settlement and its hinterland 357
-Maja Kašuba Zur Entstehung der Basarabi-Kultur in Osteuropa 369
-Dubravka Balen-Letunić Novi prikaz japodskog ratnika iz okolice Gračaca A new Representation of a Iapodian Warrior from the Gračac Area 381
-Fritz Eckart Barth, Otto H. Urban Neues zur Schwertscheide von Hallstatt 391
-Mario Gavranović Eisenzeitliche Bestattungssitten in Donja Dolina - Beispiele der sekundären Bestattung 405
-Tereza Belanová, Radoslav Čambal, Susanne Stegmann-Rajtár Die Weberin von Nové Košariská - Die Webstuhlbefunde in der Siedlung von Nové Košariská im Vergleich mit ähnlichen Fundplätzen des östlichen Hallstattkulturkreises 419
-Alexandrine Eibner Thron - Schemel - Zepter. Zeichen der Herrschaft und Würde 435
-Franziska Heimann Kontakte in der Späthallstattzeit - Soziale und chorologische Untersuchungen zu Paukenfibeln und deren Auswirkung auf die chronologische Bewertung der Späthallstattzeit 453
-Anja Hellmuth Neues zum "Bogenschützengrab" aus Libna 465
-Sneža Tecco-Hvala Women from Magdalenska gora 477
-Mitja Guštin, Burut Križ Lady and her Attire. Reflections of Status and Cult in Grave 30/4 from Ivanec near Družinska vas 491
-Andrej Preložnik Japodska princesa z Libne? Ženska knežja oprava iz Špilerjeve gomile 2 na Libni 505
-Christiano Iaia Elements of female jewellery in Iron Age Latium and southern Etruria: identity and cultural communication in a boundary zone 519
-Nuccia Negroni Catacchio Le vesti sontuose e gli ornamenti. Monili d'ambra e di materie preziose nelle tombe feminili di eta orientalizzante e arcaica in Italia 533
-Rastko Vasić Kneginje Centralnog Balkana 557
-Dragi Mitrevski Pogrebuvanja na svešteničkite vo železno vreme vo Makedonija Priestess Burials of the Iron Age in Macedonia 563
-Jutta Kneisel Die gegürtete Frau - Versuch einer Trachtrekonstruktion 583
-Judith Lücke Das Lappenbeil im mittleren Alpenraum als Motiv in bildlichen und plastischen Darstellungen 597
-Kristina Mihovilić Brončani stamnoi iz Nezakcija 613
-Sebastian Müller Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Vrádište - Untersuchungen zur Grabausstattung und Beigabenstrukturierung 623
-Sabine Pabst-Dörrer Zur sozialen Implikation der früheisenzeitlichen Frauentrachten von Vergina in Zentralmakedonien 643
-Strahil Temov An Iron Age Burial in Macedonia 657
-Barbara Teßmann Körbchenanhänger im Süden - Göritzer Bommeln im Norden. Eine vergleichende Studie zu einem späthallstattzeitlichen Anhängertyp 667
-Serena Vitri, Susi Corazza, Giulio Simeóni Un pendaglio con simbolo solare da Misincinis di Paularo 695
-Carola Metzner-Nebelsick Pferdchenfibeln - Zur Deutung einer frauenspezifischen Schmuckform der Hallstatt-und Frühlatenezeit 707
-Janez Dular Pferdegräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe 737
-Maša Sakara Sučević Konjički na kolesih. Izvor, namembnost in simbolika 753
-Primož Pavlin Železnodobne najdbe z Graca pri Selih pri Zajčjem Vrhu Iron Age Finds from Grac near Sela pri Zajčjem Vrhu 759
-Milorad Stojić Grupni nalaz bronzanih posuda iz IV veka pre n.e. na lokalitetu Rgajski grad u selu Rgaje kod Prokuplja 769
-Otto-Herman Frey Über die Ostalpen zur Keltiké. Beziehungen zwischen der Situlen-/Este-Kunst und dem Latene A-Kreis 777
-Dunja Glogović, Marko Menđušić O nalazima staklenih zrnaca tipa Adria na južnoliburnskom području On Glass Beads finds of the Adria Type in the South Liburnian Area 789
-Nives Majnarić Pandžić Brončani srednjolatenski nakit iz Vukovara ukrašen plastičnim i pseudo filigranskim stilom Middle La Tene Bronze Jewellery from Vukovar decorated in Plastic and Pseudo-filigree Style 797
-Petar Popović Nakit iz Krševice 813
-Borislav Jovanović Srebrne naušnice u nakitu ranog latena Srednjeg Podunavlja Silver Earrings in Jewellery of the Early La Tene Period in the Middle Danube Region 821
-Dragan Božič Silver Jewellery of Iron Age Women in the Friuli Plain and in the Soča Region 829
-Blagoje Govedarica Bare Münze oder wer war Ballaios 843
-Viktor Lilčić Early numismatic finds from three Pelagonian Towns 849
-Vera Bitrakova Grozdanova Macedonian shield from Bonče 863
-Antonio Jakimovski The Macedonian Type of Lamps 875
-Ursula Brosseder Fremde Frauen in Ivolga? 883
-Bojan Djurić Predrimske forme na nagrobniku iz Mrzlega Polja pri Ivančni Gorici 895

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
Več ...

VARIA

Med Varia so uvrščene različne muzejske izdaje, ki ne izhajajo v serijah.
 

Ziveti-od-knjig_vŽiveti od knjig. Zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja
Anja DULAR
2002, 145 x 202 mm, 255 str., ilustr. - ISBN 961-90803-5-1
Cena: 7,30 EUR

Razprodano!
 
Več ...