Prostovoljstvo

PROSTOVOLJNI MEDIATORJI V KULTURI

Narodni muzej Slovenije v okviru izobraževalnih dejavnosti omogoča opravljanje prostovoljnega dela mediatorja ali mediatorice v kulturi. Kulturni mediatorji so iz vrst slušateljev Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in so vključeni v izobraževanje na področju ved, ki se tematsko povezujejo s področjem dela Narodnega muzeja Slovenije. Delo mediatorju omogoča, da pridobljeno znanje dopolni in ga hkrati ponudi v dobro narodne in mednarodne skupnosti. Usposabljanje in delo kulturnih mediatorjev spremlja mentor.

Dodatne informacije:

Eva Kocuvan
01 2414 469
eva.kocuvan[@]nms.si
PROSTOVOLJNO PRIPRAVNIŠTVO

Narodni muzej Slovenije usposablja prostovoljne pripravnike za pridobitev naziva kustos. Usposabljanje poteka eno leto (poln delovni čas) z možnostjo skrajšanja na 9 mesecev.  V tem času pridobijo kandidati potrebna znanja za opravljanje strokovnega izpita iz muzejske dejavnosti.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, so navedeni v Pravilniku o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (spletna stran Ministrstva za kulturo).

Začetek usposabljanja bo objavljen na tej spletni strani. Trenutno so vsa mesta zasedena.

Dodatne informacije:

dr. Mateja Kos
01 24 14 425
mateja.kos[@]nms.si