Javna naročila

PRETEKLA NAROČILA

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Knjigoveške storitve

30. 10. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Čiščenje objekta NMS – Metelkova

14. 10. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

15. 10. 2015

Popravljeni obrazec 6b (PDF)
Popravljeni obrazec 6b (Word)

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

16. 9. 2015

Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnosti, ki bo sklenjena med Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, ki jo zastopa direktorica Narodnega muzeja Slovenije, mag. Barbara Ravnik kot predstojnica upravljavca nepremičnine v državni lasti, in Elektrom Ljubljana, podjetjem za distribucijo električne energije, d.d.

Besedilo namere (pdf)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Priprava, organizacija in izvedba pedagoških programov

12. 6. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

Stran 1 od 3