Zbirka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena najpomembnejših nalog muzeja je zbiranje in ohranjanje premične kulturne dediščine vseh obdobij s celotnega slovenskega prostora. Rezultat sistematičnega dela številnih predanih delavcev muzeja v njegovi skoraj dvestoletni zgodovini so številne bogate zbirke.

Za širšo javnost so brez dvoma zanimivi predmeti, ki izstopajo že po svojem videzu ali izjemnem pomenu za posamezno obdobje. Izbor največjih dragocenosti iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije predstavljamo v rubriki Znameniti predmeti.

Vsak predmet v zbirki pa je ne glede na stopnjo ohranjenosti, velikost ali likovno izraznost izjemno pomemben zgodovinski vir.

Prva med mnogimi muzejskimi zbirkami, ki jih predstavljamo, je zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije.